Megtekintés
Megtekintés
Megtekintés
Prof. Dr. Németh Erzsébet

Prof. Dr. Németh Erzsébet

Érdekel

Szociálpszichológus, logopédus, kommunikációs szakértő, a Budapesti Metropolitan Egyetem Kommunikációtudományi Intézetének egyetemi tanára, az Állami Számvevőszék igazgatója.

Németh Erzsébet a kommunikációtudomány elméletének és gyakorlatának egyik legelismertebb hazai képviselője. A társadalmi jelenségek, így a kommunikáció lélektani okait kutatja. Kutatási területei: kommunikációs készségfejlesztés és képzés, külső ösztönzők alkalmazásának szociálpszichológiai dilemmái, közszereplés, nyilvános kommunikáció, személyes hatékonyság és sikeresség lélektani és kommunikációs hatótényezői, pénzügyi kultúra és pénzügyi sérülékenység. Gyógypedagógusi, logopédusi, pszichológusi végzettséggel rendelkezik. A Kossuth Lajos Tudományegyetemen 1999-ben szerzett PhD fokozatot pszichológia tudományból, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 2008-ban kommunikáció tudományból habilitált. Pályafutását a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Magatartástudományi Intézetében kezdte. A Budapesti Metropolitan Egyetem (METU, korábban Budapesti Kommunikációs Főiskola) alapító tagja 2001-ben, 2015-től egyetemi tanára. 2010-től az Állami Számvevőszék igazgatójaként a szakmai-tudományos aktivitásokért és együttműködésekért felel. A Pénzügy Szemle / Public Finance Quarterly tudományos folyóirat felelős szerkesztője. Számos szervezeti tagsága mellett az MTA köztestületi tagja. Munkásságát számos elismerés jelzi, a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét 2013-ban kapta meg. Karitatív tevékenységként a hozzáforduló, súlyos beszédfejlődési zavarral küzdő gyermekek komplex vizsgálatát végzi. Németh Erzsébet három évtizede nyújt kommunikációs tanácsadást vezetőknek és szervezeteknek. Előadásai, jobban mondva az általa vezetett beszélgetések, során együttgondolkodásra, akár vitára ösztönöz, a fejlődés lehetőségét a párbeszédben látva.

A személyes hatékonyság és sikeresség hatótényezői. Az elegánsan magabiztos, eredményes kommunikáció
Milyen személyiségtényezők játszanak szerepet a sikerességben? Mi a külső és belső kontrollos attitűd szerepe? Miképpen határozzák meg a céljaikat a kudarckerülő és a teljesítményorientált emberek? Mi iránt érdeklődnek, hogyan kapcsolódnak ki a sikeres emberek? Sikeresség és kommunikációs stílus. A hiteles, egyenrangú és nyitott kommunikáció hatása. Az önkifejező, az elegánsan határozott, asszertív viselkedés.

A kommunikációs viselkedésünk szociálpszichológiai háttere. A meggyőzés művészete
Benyomáskeltés, hiteles image. A személyes hatékonyság pszichológiai feltételei, fejlesztése. Az aktív hallgatás technikája, az empátia jelenségvilága. A meggyőző kommunikátor és érvrendszer. Emocionális és racionális ráhatás. A befogadók sajátosságai. A kommunikációs csatornák összhangja és hatása a hallgatóra. A testbeszéd, a gesztusok, a mimika, a tekintet kommunikációs jelentősége. Megjelenés, ruházat, emblémák, tárgyválasztások

Férfi agy – női agy: mit jelent ez a munkahelyeken? Beszélgetésünk rejtett dimenziói, avagy miért értjük félre egymást?
Miben különböznek a férfiak és a nők: attitűdök, figyelem, empátia, versengés, érdeklődés. Milyen félreértéseket, konfliktusokat eredményez mindez a mindennapi életben és a munkahelyen? A konfliktusok oka, természete, sajátos dinamikája és kezelése. Hogyan viselkedjünk, és miként értsük meg mások viselkedését? Nehéz interperszonális helyzetek: harag, agresszió, elutasítás, ellenvetések kezelése.

A professzionális interjúalany, avagy hogyan kezeljük a médiát: hitelesség, érthetőség, érdekesség, rokonszenvesség, racionális és emocionális hatások
A médiumok kezelésének alapismeretei. Hogyan viszonyuljunk a médiához? Mit vár el a riporter az interjúalanytól, hogyan tegyük érdekessé magunkat? Az interjú típusai: híradós, élő, nyilvános vita, újságinterjú. Hogyan készítsük elő a mondanivalónkat? Nehéz helyzetek a stúdióban. Kényes témák, ellenséges sajtó, a riporter trükkjei és kezelésük. Érthetőség, érdekesség, stílus.