Megtekintés
Megtekintés
Mátrai Gábor
Szakterületek

Mátrai Gábor

Érdekel

A DIGITALEUROPE és az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetségének elnökségi tagja; közgazdász; a hírközlés, a média és a digitális átalakulás szakértője.

Mátrai Gábor okleveles közgazda diplomáját 1987-ben szerezte a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen. Angol, francia és orosz nyelven beszél. A hírközlés, a befektetések, valamint a média területén több mint 20 éves szakmai tapasztalattal rendelkező szakember.

Kezdetben vállalati finanszírozóként dolgozott a Magyar Hitelbank Rt-nél, a Postabank és Takarékpénztár Rt-nél, később gazdasági igazgatóként folytatta pályafutását az Encoprint Kisszövetkezetnél, majd a Sandoz AG magyarországi leányvállalatának lett pénzügyi igazgatója. 1993-tól a Magyar-Amerikai Vállalkozási Alapnál folytatta szakmai életútját befektetési menedzserként, majd befektetési igazgatóként. 1997-ben az Első Magyar Alap alapkezelőjének befektetési igazgatója lett, majd 2000-ben a régió legnagyobb kábeltelevíziós vállalkozásához, a UPC Central Europe Group-hoz csatlakozott, mint üzletfejlesztési és stratégiai igazgató. Itt a regionális akvizíciók vezetése mellett részt vett az új üzletágak, új szolgáltatások bevezetésében, továbbá a vállalatcsoport tematikus televíziós csatorna-portfoliója, így a Sport1, Sport2 létrehozásában és működtetésében is. 2005-től a UPC Magyarország Kft-nél dolgozott tovább, ahol a szabályozási és kormányzati kapcsolatok igazgatói posztot töltötte be.

2009-től stratégiai tanácsadóként tevékenykedett az RTL Klub vezérigazgatóságán, szakmai tanácsokat adott a csoporthoz tartozó tematikus televíziós csatornák átszervezéséhez, újrapozícionálásához is. 2010 augusztusától 2013 végéig a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hírközlési elnökhelyetteseként az elnök általános helyettese volt, vezette a Hírközlési Kabinetet, a Stratégiai és Tudásmenedzsment, valamint a Nemzetközi igazgatóságokat. 2013 során az európai szabályzó hatóságok testületének, a BEREC-nek az alelnöki pozícióját is betöltötte. 2014 évtől saját tanácsadó cégével informatikai, hírközlési, média, kutató, szolgáltató és termelő vállalatok részére végez digitális transzformációs, szervezetfejlesztési, üzletfejlesztési, pénzügyi és stratégiai tanácsadást.

Az IVSZ (Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalatok Szövetsége) munkájába 2015-ben kapcsolódott be, ahol később elnökségi taggá választották. Feladatkörébe a nemzetközi képviselet és kapcsolattartás, valamint a finanszírozási, ezen belül is a kockázati tőkebefektetésekhez kapcsolódó kérdések, illetve a digitális transzformáció gazdasági hatásainak elemzése tartoznak. 2018-ban, az IVSZ jelöltjeként a DIGITALEUROPE Board tagjává, majd az Operation Committee tagjává választották. 2020 júniusában újabb kétéves időszakra nyerte el a DIGITALEUROPE Board tagságát.

Mátrai Gábor nemzetközi szintű szakértője a digitális és hírközlési piacot meghatározó folyamatoknak és jelenségeknek. Azok gazdasági szereplőkre és az egyénekre gyakorolt hatásainak szakavatott elemzője. Egyéni professzionális megközelítését jellemzi, hogy egységként kezeli és láttatja, keres és talál megoldást a vállalati és az egyes állampolgárokat érintő, társadalmi kihívásokra, amelyeket a digitális technológia által formált világ újabb és újabb impulzusai „bombáznak” folyamatosan.

Ahogyan a vírus nem ismer határokat, úgy a digitális technológia sem
A COVID-19 által okozott világméretű járvány hogyan és miért gyorsítja és értékeli fel a digitális technológiák elterjedését, a digitális transzformációt és jártasságot? Mindezek miért hathatnak alapvetően valamennyi európai vállalkozás versenyképességére, valamint a kontinens polgárainak jólétére, egészségére? Mátrai Gábor, a Média- és Hírközlési Hatóság korábbi hírközlési elnökhelyettese, valamint a digitalizáció technológiai, gazdasági és társadalmi hatásaival foglakozó DIGITALEUROPE nemzetközi szervezet néhány éve megválasztott igazgatótanácsi tagja elemzi a pandémia során kialakult változásokat és trendeket és azok hatásait az említett területekre. Előadásában ezt a tudást és tapasztalatot tárja fel hallgatói számára.

DigitAll – Európa digitális transzformációja, avagy a versenyben maradás alapfeltétele
Hol tart Európa és benne az európai vállalatok a digitális technológia alkalmazásában és fejlesztésében? Milyen kihívásokkal kell szembenéznie a közeljövőben a gazdaság szereplőinek, és az azokra adandó sikeres válaszhoz milyen eszközöket nyújthatnak az Európai Unió közös szakpolitikái? Mátrai Gábor a Média- és Hírközlési Hatóság korábbi hírközlési elnökhelyetteseként, valamint a szakterülettel foglakozó DIGITALEUROPE nemzetközi szervezet tagjaként, néhány éve igazgatótanácsi tagként több évtizede ezeknek a kérdéseknek a megválaszolásával foglalkozik. Előadásában ezt a tudást és tapasztalatot tárja fel hallgatói számára, külön is kiemelve a CEE régió digitális transzformációjának fontosságát