Megtekintés
Megtekintés
Megtekintés
Hossó Nikoletta
Aktuális témák

Hossó Nikoletta

Érdekel

C. egyetemi docens, protokoll és nemzetközi kapcsolatok elemző; a Nemzetközi Protokoll Szakemberek Szervezete Egyesület alapító elnöke, a Protokoll Világszervezetének alapító tagja, az ACES magyarországi delegáltja.

Hossó Nikoletta a granadai egyetemen szerezte meg el első diplomáját protokoll és nemzetközi kapcsolatok témájában, a Kodolányi János Főiskolán nemzetközi tanulmányokból mesterszakos diplomát, illetve szakfordító diplomát szerzett. 2007 óta tesz eleget rendezvényszervezői, protokollszakértői és protokollfőnöki megbízásoknak kiemelt állami-diplomáciai rendezvényeken és találkozókon, szakmai-tudományos konferenciákon és hazánk legjelentősebb sporteseményein.

Hossó Nikoletta több mint egy évtizede foglalkozik protokolltanácsadással és oktatja a tárgyat a felsőoktatásban, illetve vállalati és intézményi felkérésre. Elkötelezett szakemberként magának a protokollképzésnek a fejlesztésében is aktívan részt vesz. Megalapítója a több egyetemen is elérhető „Protokoll és nemzetközi kapcsolatok szakembere” képzésnek, valamint a Kodolányi János Egyetem „Sportprotokoll és nemzetközi sportrendezvények szakembere” képzésének. Számos úttörő jellegű szakkönyv fűződik a nevéhez.

Társadalmi szerepvállalása sokrétű: 2017-ben alapította meg a Nemzetközi Protokoll Szakemberek Szervezetét, ötletgazdája és megvalósítója a Protokoll és diplomácia c. vándorkiállításnak. Hossó Nikoletta rendezte meg hazánk első „Diplomácia és protokoll” c. felsőoktatási versenyét és 2021 tavaszán indította útjára a nemzetközi protokoll- és diplomáciafókuszú World Protocol Magazine-t. Az ACES (Európai Sportvárosok és Fővárosok Szövetsége) magyarországi delegáltja, a Magyar Sporttudományi Társaság és a Magyar Tenisz Szövetség Női Bizottságának tagja. Jelenleg doktorvárományosként írja disszertációját a Pécsi Tudományegyetemen sportdiplomácia, sportpolitika és sportprotokoll témában.

Az előadó és előadásainak kvintesszenciája saját mottóival összegezhető:
„A tudás felelősség, megosztása kötelesség." – „A protokoll kötelez."

A protokoll multivokalitása
Általános áttekintés az apolitikus protokoll előtérbe kerüléséről a XXI. században a politika, a diplomácia és a nemzetközi kapcsolatok világában és az üzleti-hivatali kapcsolattartásban: interdiszciplináris jellege (határterületei), speciális szakágai, nemzetközi megjelenése az kulturális különbségek okán. A protokoll fejlődéséről és adaptivitásáról: best practices az online rendezvényszervezésben és a digitális térben történő kommunikációs szituációkban: miért elengedhetetlen, hogy önálló entitásként (magánszemélyként) vagy intézmény/szervezet képviseletben eljárva tisztában legyünk az alapvetésekkel? Mikor bízzunk meg szakembert, hogy segítsen az eligazodásban? Hogyan ismerhető fel a protokollszakmai hitelesség? Milyen feladatokra és milyen kérdésekben lehet / érdemes felkérni protokollszakértőt, és megbízóként milyen elvárásaink lehetnek?

Sportdiplomácia és sportprotokoll
A diplomácia szakterületén megjelenő protokoll a legösszetettebb ismereteket igényli; a sportdiplomácia mai értelmezésben túlmutat a szakdiplomácia soft power eszközén. A sport nagy láthatóságú események sorát jelentheti az állami szereplők mellett az üzleti szférában megjelenők számára is. A sport – megfelelően alkalmazva – országimázs-formáló eszköz, egyben szponzorok, támogatók nemzetközi megjelenésének egyik kiemelt eszköze lehet. Hogyan növeli egy vállalati szereplő reputációját az, ha egy általa szervezett vagy támogatott sporteseményen kiválóan működik a protokoll? A sport mikroszinten is értékteremtő, nem véletlen, hogy a sikeres vezetők között sokan rendszeresen sportolnak. Csapatmunka, tisztelet, elhivatottság, kitartás, becsületes munkavégzés, eredményorientáció, lojalitás, fegyelem, nemzetköziség: ezek azok az értékek, melyeket a sport megtaníthat és amelyek a munka világában is keresett kvalitások.

Önképzés és karrier, tervezés és adaptivitás, mozgatórugók, erőforrások és leadership
Hogyan lehet tudatosan sokrétű, szinergiákra épülő karriert építeni, értéket teremteni és nőként vezetői szerepeket betölteni? "A protokoll sokkal több, mint szakma és hivatás. A protokoll a XXI. századi értelmezésben szemléletet, attitűdöt jelent." – vallja az előadó. Cégalapítás? Könyvírás? Civil szakmai szervezet alapítás? Kiállításkezdeményezés? Egyetemi szakalapítás? Szakmai versenyrendezés? Civil díjalapítás? Nemzetközi szakmai magazin indítás? Nemzetközi szakmai közösség egyetemes elismerésének kezdeményezése? Pro bono társadalmi szerepvállalás? Az elmúlt évtizedek szakmai tapasztalataira alapozva ilyen és ehhez hasonló kérdésekben kaphat választ. A siker mindenkinek mást jelent, de bármely területen is tervez, a személyes és szakmai kompetenciák kongruensek: önismeret, bátorság, pozitív hozzáállás, szakmai és emberi alázat, kreativitás, hatékony időmanagament, niche-területek feltérképezése, alapos kutatómunka, információszerzés, kitartás és aktív, releváns kapcsolati háló kialakítása és működtetése – a hitelesség jegyében, hiszen "nem elég hiteles szakembernek lenni, annak is kell látszani". És hogyan kapcsolódik mindehhez a protokoll és miben tudja támogatni a sikeres karrierépítést? Kérdezze a szakembert!